keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

TIETOA: Miltä näyttää suomen yleispuhekieli?

Jos matkustelee tai asuu Suomessa, ei voi olla törmäämättä yleispuhekieleen. Yleispuhekieli on eräänlainen neutraali puhekielen muoto, joka ei paljasta puhujansa kotiseutua. Yleispuhekieltä esiintyy paitsi arkisessa puheessa myös esimerkiksi televisiosarjoissa ja elokuvissa, biisien lyriikoissa ja internetkeskusteluissa.

Yleispuhekielessä on piirteitä, jotka on tunnettu vanhastaan kaikilla tai lähes kaikilla Suomen päämurrealueilla. Kaikkein eniten yhtäläisyyksiä yleispuhekielellä on kuitenkin pääkaupunkiseudun puhekielen kanssa, ja jotkut pitävät näitä kahta puhetapaa yhtenä ja samana asiana. Todennäköisesti seuraaviin yleispuhekielen piirteisiin törmää kuitenkin myös muualla Suomessa, erityisesti nuorten ihmisten puheessa:
 • pronominit
  • se → hän, ne → he
  • tämä → tää, nämä → nää, tuo → toi, nuo → noi
 • passiivin käyttö monikon 1. persoonassa: me pelataan, me mentiin
 • verbin monikon 3. muoto: lapset leikkii, pakkaset tulee
 • ei omistusliitetteitä: mun kirja, sun vuoro
 • joidenkin äänteiden ”puuttuminen”
  • a- ja ä-äänteet olla- ja ei-sanojen edellä: meil on, mul ei
  • i-äänne s:n jälkeen: tulis, suureks
  • i-äänne painottomissa diftongeissa: punanen, antas ('antaisi')
  • n-äänne eri muotoryhmissä: kaupunkii, sanottii, ollenkaa
  • t-äänne NUT-partisiipeissa: en oo lukenu, oon ihaillu

Lisäksi seuraavat piirteet ovat myös yleistyneet yleispuhekielessä
 • minä → mä ~ mää, sinä → sä ~ sää
  • Tosin osa suomalaisista (lähinnä karjalaiset ja lappilaiset) käyttävät vielä mie-varianttia.
 • ea- ja -diftongit → ee, oaoo, öäöö 
  • mäkeä → mäkee, ainoa → ainoo, lämpöälämpöö
 • lyhyt illatiivimuoto: menen lukee(n), opin kirjottaa(n)
 • d:n puuttuminen: kahdeksan → kaheksan, odottaa → oottaa, tehdä → tehä)
 • usein ts-äänne → tt tai t: katottiin telkkaa, eksyin mettään

Nämä piirteet ovat myös niitä, joita suomen kielen opettajat usein nostavat puhekielen opetuksessa esille
. Todennäköisesti yleispuhekieli on sinulle siis jo hyvin tuttu!

Lähteet: Suomen kielen variaatio 4 -julkaisu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti