keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

Tervetuloa Ehitsä puhuu? -blogiin!

Tämän blogin tarkoituksena on tarjota tietoa ja työkaluja suomen puhekielen opiskeluun. Blogi on suunnattu ensisijaisesti edistyneille suomen kielen oppijoille, jotka haluavat syventää omaa tuntemustaan suomen puhekielestä. Blogissa on kolme pääteemaa: suomen puhekielen käyttäminen, yleispuhekieli ja suomen murteet. Jokaisen teeman käsittelyyn sisältyy sekä teoriaa että harjoituksia. Teoriaa sisältävät blogitekstit on merkitty TIETO-tunnuksella ja harjoitukset TEHTÄVÄ-tunnuksella. Toki tietoa karttuu myös harjoitusten kautta!

Voit periaatteessa edetä blogityöskentelyssä siinä järjestyksessä kuin haluat. Kaikkein suositeltavinta on kuitenkin täyttää aluksi alkutesti ja jatkaa sen jälkeen seuraavaan teoriaosuuteen tai tehtävään. Alkutestin avulla saat myös tuntuman siitä, mitä sinun odotetaan jo tietävän suomen puhekielestä ennen työskentelyn aloittamista. 

Monet blogin tehtävistä ovat ns. "lomaketestejä", jossa sinun pitää esimerkiksi valita sopivin vastaus vaihtoehtojen joukosta tai referoida jotain tekstiä. Osa näistä tehtävistä voi olla vaikeita, mutta älä lannistu siitä: harjoitusten tekeminen on myös oikein hyvä tapa oppia uusi asia. Jos taas osa tehtävistä on helppoja, voit ottaa ne kertauksena.

Huomaa, että kaikkien blogissa olevien lomakkeiden, myös alku- ja lopputestien, vastaukset lähtevät suoraan blogin ylläpitäjän sähköpostiin. Tämä käytäntö on tehty mahdollista etäopetusta ja palautteenantoa varten. Voit lähettää vastaukset myös anonyymina eli ilman nimeä.

Blogiin sisältyy myös keskustelutehtäviä, joissa sinua pyydetään kertomaan omia kokemuksiasi tai mielipiteitäsi käsiteltävästä aiheesta. Näin pääset jakamaan tietoa ja ajatuksia myös muiden opiskelijoiden kanssa. Muista, että voit aina kommentoida blogijulkaisujen aihetta kommenttikentässä, vaikkei siihen erikseen kehotettaisikaan!

Hauskoja hetkiä blogin parissa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti